Dalyvavome rajoninėje vaikų konferencijoje „Mano širdelėje – Lietuva“
         Kovo 15 d. Joniškio vaikų lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ vyko rajono ikimokyklinių įstaigų ir pagrindinių mokyklų ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių vaikų konferencija „Mano širdelėje-Lietuva“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Jos metu kartu su kitais Joniškio rajono vaikučiais pranešimus pristatė ir mūsų darželio ugdytiniai. Vaizdo pranešimą su scenine improvizacija „Senoliai čia gyveno ir aš čia gyvenu“ pristatė Miglė Pociūtė, Armandas Kulevičius, Agota Tiulenevaitė, Gabrielė Bertašiūtė (pedagogės Alma Sinkevičienė, Vaida Labanauskienė, Gražina Pamparienė). Žodinį pranešimą „Pasaka apie katiną Rainį“ pristatė Greta Burbaitė (pedagogė Nijolė Pakėnė). Žodinį-vaizdinį pranešimą „Joniškis pro šimtmečio langą“ pristatė Ema Jatulytė ir Greta Burbaitė (pedagogės Indra Žukauskienė, Nijolė Kymantienė, Elona Bernotaitė, Nijolė Pakėnė).
       Po konferencijos visų dalyvių laukė svetingų šeimininkų parengtos vaišės. O prieš išsiskirstydami, vaikai į dangų paleido Lietuvos vėliavos spalvų balionus.

View the embedded image gallery online at:
http://joniskiosaulute.lt/#sigFreeIdde9dd9eee0

2018-03-09. Dalyvavome Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos šventėje Baltojoje sinagogoje

Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ ankstyvojo ugdymo šokėjai (ruošė choreografijos mokytoja Vilma Černauskienė) dalyvavo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos šventėje Baltojoje sinagogoje

View the embedded image gallery online at:
http://joniskiosaulute.lt/#sigFreeId27dcab20fb

Kovo 9 d. lopšelio-darželio „Saulutė“ aktų salėje vyko renginys, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti

View the embedded image gallery online at:
http://joniskiosaulute.lt/#sigFreeId2eeceae9d7

         Renginį vedė priešmokyklinio amžiaus vaikai -  Miglė Pociūtė ir Armandas Kulevičius. Renginyje pasirodė mažieji darželio skaitovai: Greta Burbaitė, Luka Kačerauskaitė, Ema Janulytė, Ema Jankauskaitė, Ugnius Skirvainis ir dainininkai: Gabrielė Bertašiūtė, Agota Tiulenevaitė,  Pijus Pinkauskas. Renginio organizatorės - logopedė metodininkė Vaida Labanauskienė, vyresnioji logopedė Alma Sinkevičienė ir muzikos mokytoja metodininkė Gražina Pamparienė.

2018-03-05. Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ ankstyvojo ugdymo šokėjėliai (choreografijos mokytoja Vilma Černauskienė)  aplankė Algimanto Raudonikio meno mokyklos choreografijos skyrių.
Dalyvavome respublikinėje vaikų - lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų - šventėje „ČIRVIRVYRAS-2018“
     Vasario 23 d. Utenos vaikų lopšelyje-darželyje „Želmenėlis“ vyko respublikinė vaikų-lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų-šventė „ČIRVIRVYRAS-2018“, skirta Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui.
     Šioje šventėje savo atliekamus kūrinėlius pristatė  ir mūsų darželio šešiametės atlikėjos: pasakorė Greta Burbaitė ir dainininkė-kanklininkė Agota Tiulenevaitė. Jas parengė darželio pedagogės Nijolė Pakėnė ir Gražina Pamparienė.

Akcija „Padovanok draugui knygą“

         Vasario 23 d. startuoja Joniškio lopšelio-darželio „Saulutė“ inicijuojama socialinė akcija „Padovanok draugui knygą“, skirta tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti. Akcijos tikslas – skatinti bendrauti ir dalintis knygomis su tais, kuriems jų labiausiai trūksta. Jos metu sudarysime galimybę ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams dalintis nauja ar savo turima knygele su bendraamžiais, skatinsime vaikų norą skaityti knygas, mažinsime socialinę atskirtį, plėsime vaikų akiratį bei padėsime formuoti požiūrį į gyvenimo vertybes.

JONIŠKIO RAJONO IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ IR PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIŲ UGDYMO GRUPIŲ UGDYTINIŲ SOCIALINĖS AKCIJOS „PADOVANOK DRAUGUI KNYGĄ“ TARPTAUTINEI VAIKIŠKOS KNYGOS DIENAI PAMINĖTI NUOSTATAI

Rytmetys „Graži Tėvynė mano - Lietuva“

       Joniškio vaikų lopšelio-darželio ,,Saulutė" Bariūnų  skyrių lankantys vaikučiai (auklėtoja Sondra Kundrotienė) drauge su Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Bariūnų filialo vyresn. bibliotekininke Erika Vasiliauskaitė-Rašimiene.

View the embedded image gallery online at:
http://joniskiosaulute.lt/#sigFreeId5d493df0a2

Dovanojam meilę Tau karščiausią...

       Lietuvos valstybės šimtmetis - ypatinga šventė visai Lietuvai. Mūsų lopšelio-darželio „Saulutė“ bendruomenė visą ciklą renginių skyrė Lietuvos jubiliejui paminėti. Šios ypatingos šventės dieną grožėjomės pedagogų, tėvelių, vaikučių darbelių paroda „Lietuvos miestai ir miesteliai“, Lietuvos  valstybės 100-mečiui išleista darželio pedagogių Gražinos Pamparienės ir Gintarės Vaitekūnienės knygelė „Dainuojame mylimai šalelei!“.
       Patys mažiausieji darželio ugdytiniai - ankstyvojo amžiaus vaikučiai - krykštavo ir žaidė spalvotų balionų jūroje šventei skirtame renginyje „Mano gimtinės spalvos“.
     Jaunesniojo amžiaus ugdytiniai su savo pedagogėmis linksmai sukosi ratelyje. Juk jų muzikinis rytmetis ir vadinosi „Šokim šokimėlį savo Lietuvėlei!“.
       Vyresnieji vaikučiai susirinko į pažintinį ir linksmą šventinį rytmetį „Žvilgsnis į Joniškį pro šimtmečio langą“. Jie atliko užduotis, susijusias su Lietuvos istorija, savo pagamintomis širdelėmis kūrė Lietuvos trispalvę, o vėliau šoko ir dainavo.

            Fone skamba mūsų ugdytinės Gabrielės Bertašiūtės atliekama daina (muzika ir žodžiai mokytojos Gražinos Pamparienės).
            Jubiliejinę Valstybės atkūrimo dieną minėjome kūrybingai ir prasmingai, prisijungėme prie Prezidentės akcijos „Vasario 16-ąją švęsk linksmai ir išradingai“. Medžiaga patalpinta adresu: https://www.lrp.lt/vasario16/lt/registracija/joniskior/view

2018-02-14. Eilėraščių konkursas „Mano Lietuva“

           Vasario 14 d. Joniškio vaikų darželyje „Vyturėlis“ vyko rajoninio eilėraščių konkursas „Mano Lietuva“, skirtas Lietuvos atkūrimo 100-mečiui.
        Konkurse dalyvavo lopšelio-darželio „Saulutė“ ugdytinės: Luka Kačerauskaitė 4 m. (ruošė auklėtojos D. Katiliavaitė ir I. Tolkuvienė),  Ema Jankauskaitė 6 m. ir Ema Jatulytė 6 m. (ruošė auklėtojos N. Kymantienė ir E. Bernotaitė).
          Visus dalyvius vertino komisija. 3-5 metų grupėje Luka Kačerauskaitė laimėjo 2-ąją vietą, o 6-7 metų amžiaus grupėje Ema Jankauskaitė laimėjo 1-ąją vietą.
        Sveikiname mūsų lopšelio-darželio atstoves puikiai pasirodžiusias konkurse!

Užgavėnių rytmetys Lopšelio darželio kieme

View the embedded image gallery online at:
http://joniskiosaulute.lt/#sigFreeIda0caa5b3c2

Priešmokyklinukų pagamintų kaukių parodėlė

 Dalyvavome literatūrinėje popietėje „Su Lietuva širdyje“      

      Vasario 8 d. Joniškio turizmo ir verslo informacijos centre  vyko Žiemgalos Aukštaičių kultūros draugijos Joniškio skyriaus ir Meno mylėtojų sekcijos „Mūzų prisilietimas“ organizuojama literatūrinė popietė „Su Lietuva širdyje“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100 – čiui paminėti. Į šį gražų renginį buvo pakviesta ir mūsų darželio „Drugelių“ grupės mažoji solistė Gabrielė Bertašiūtė (mokytoja Gražina Pamparienė). Gabrielė visus susirinkusius pasveikino  ir pradžiugino savo atliekamomis dainelėmis.

 

2018-01-30.  „Matau, girdžiu, liečiu...“       

         Ką jauti, kai eini per rasotą pievą,  užuodi  birželio  nupjautos žolės kvapą, matai rausvas žemuoges ant smilgos ir girdi volungės čiulbėjimą? Jautiesi gyvas! Gyvas ir laimingas, nes jauti, užuodi, matai ir girdi.  Ragauji gyvenimo džiaugsmą...
         Vaikas aplinkinį pasaulį pažįsta per savo pojūčius. Sensorinė sistema padeda jam suvokti pasaulį. Ragavimas, lietimas, uostymas, matymas, girdėjimas, judėjimas - jutiminiai įspūdžiai, turintys lemiamos įtakos ne tik pojūčių formavimuisi, bet ir viso kūno vystymuisi. Jutiminė vaiko patirtis nulemia, kaip vaikas suvoks savo kūną.        
       Paskutinę sausio savaitę  Joniškio vaikų lopšelyje – darželyje „Saulutė“ vyko ugdomoji veikla „Matau, girdžiu, liečiu...“,  kurią organizavo darželio logopedės Alma Sinkevičienė ir Vaida Labanauskienė. Renginio  tikslas - remiantis  jutimine patirtimi, siekti, kad vaikai geriau suvoktų savo kūną, gebėtų įvardinti pojūčius ir lavintų kalbinius gebėjimus.
       Dalyvavo Joniškio vaikų lopšelio darželio „Ąžuoliukas“, Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“,  Žagarės vaikų lopšelio-darželio „Vyšniukas“ komandos. Logopedės Vaida Labanauskienė ir Alma Sinkevičienė pasidalijo gerąja patirtimi, pademonstravo kolegėms savo praktikoje taikomus metodus ir priemones,  padedančias įtraukti ugdytinius į aktyvų mokymosi procesą.
        Vaikai buvo pakviesti į savęs pažinimo kelionę, kurios metu patyrė daug jutiminių įspūdžių.  Aptarė kūno dalis, kuriomis klausė, užuodė, ragavo, lietė, matė.
       Ugdytiniai įveikė basų kojų taką, kur teko keliauti per įvairaus šiurkštumo paviršius: šiaudus, smėlį, pjuvenas, kaštonus, akmenukus,  kankorėžius,  lapus, giles, durpes. Vaikai turėjo įvardinti savo pojūčius: šiurkštu, kieta, minkšta, švelnu ir t.t. Uostydami indelius su  įvairiais kvapais (apelsino, kavos, mėtos, citrinos, kmynų) spėliojo, kas tai galėtų būti, po to viską  ragavo. Aptardami regėjimo organus, atliko užduotį  „surask tam tikros spalvos gėlytes“. Grojant ramiai klasikinei muzikai, susėdę ratuku, vienas kitam masažavo nugarą. Vaikams taip pat reikėjo išgirsti spalvos pavadinimą dainoje, tad teko įdėmiai klausytis muzikos, o po to šokti.
        Įvairūs įspūdžiai ir neįprastos patirtys suteikė vaikams begalę teigiamų emocijų, kurios ateityje galbūt lems jų elgesį, mąstymą bei gebėjimą priimti sprendimus.

View the embedded image gallery online at:
http://joniskiosaulute.lt/#sigFreeIda9caac1533

Parengė Joniškio vaikų lopšelio-darželio  „Saulutė“ vyresnioji logopedė Alma Sinkevičienė

„Raides pažinkime kitaip – per meno pasaulį“

View the embedded image gallery online at:
http://joniskiosaulute.lt/#sigFreeIdbd2b2a7dea

        Joniškio rajono savivaldybės  J. Avyžiaus viešosios bibliotekos Bariūnų filialo vyresnioji bibliotekininkė Erika Vasiliauskaitė-Rašimienė Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ Bariūnų skyriaus vaikučiams vedė edukacinius užsiėmimus: „Pirmoji vardo raidė sniego karalystėje“, „Gražiausia raidė kosmose“.

„Saulutės“ dainorėlės dalyvavo „Dainų dainelės“ zoniniame ture Pakruojyje

        Sausio 24 d. mūsų darželio  penkiametė solistė Gabrielė Bertašiūtė  iš „Drugelių“ grupės kartu su  šešiamete kanklininke Agota Tiulenevaite iš „Bitučių“ grupės  dalyvavo vaikų ir moksleivių dainų konkurso „Dainų dainelė“ zoniniame ture Pakruojyje. Mergaites konkursui parengė muzikos mokytoja metodininkė Gražina Pamparienė.

View the embedded image gallery online at:
http://joniskiosaulute.lt/#sigFreeId233a93153a

Padėka

Mergaičių sėkmė „Dainų dainelės“ rajoniniame ture!

        Sausio 17 d. Joniškio ugdymo įstaigų dainorėliai  dalyvavo konkurso „Dainų dainelė“ rajoniniame ture, kuris vyko Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykloje. Iš 10 dalyvavusių kolektyvų buvo atrinkti 6 nugalėtojai, kurie sausio 24 d. pasirodys zoniniame ture Pakruojyje. Mūsų darželio penkiametė solistė Gabrielė Bertašiūtė iš „Drugelių“ grupės tapo nugalėtoja ir kartu su jai joniškietiškomis kanklėmis bei mediniais mušamaisiais instrumentais pritariančia šešiamete Agota Tiulenevaite iš „Bitučių“ grupės taip pat vyks į zoninį turą. Mergaites konkursui parengė muzikos mokytoja metodininkė Gražina Pamparienė.
         Sėkmės mergaitėms ir jų mokytojai!

Laisvės gynėjų dieną paminėjome visuotine pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“