Tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti vykdome projektą „Knygų skirtukų dirbtuvėlės“

Dalyvavome Lietuvos ugdymo įstaigų dainų festivalyje „Neužmirštuolė gyva“

 

 

Mūsų darželis dalyvauja respublikiniuose projektuose   

    

Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ pedagogės ir nuotoliniu būdu sugeba parengti ugdytinius įvairiems projektams ir festivaliams. Kadangi darželyje yra ne vienas muzikai gabus mažasis dainorėlis, tai karantino laikotarpiu vaikai mokinami dainuoti virtualiai (Mesendžerio, telefono, pačios muzikos mokytojos įdainuotų įrašų pagalba). Muzikos mokytoja Gražina Pamparienė atrado šešiametį Matą Malakauską, turintį gražų balsą ir jis dalyvavo Lietuvos ugdymo įstaigų dainų festivalyje „Neužmirštuolė gyva“, kur atliko Gražinos Pamparienės dainą „Čia – Lietuva!“. Mokytoja Gražina kartu su priešmokyklinio ugdymo mokytojomis Jurgita Kaveckiene, Nijole Budriene ir „Kiškučių“ grupės ugdytiniais parengė muzikinę kompoziciją „Aš pasėjau linelius...“, kurią pristatė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų respublikiniame etniniame projekte „Tu, lineli, Žydražiedi!“. Šiuo metu visos trys mokytojos ir jų ugdytinis Matas Malakauskas dalyvauja tarptautiniame ikimokyklinio, pradinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių – muzikinių darbų virtualiame projekte „Tiltas Lietuvai“. Džiugu, kad visi šie projektai yra skirti Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Taip ir mūsų lopšelio-darželio bendruomenė savo gražiais darbais prisideda, sveikindama Lietuvą svarbiausių švenčių proga.

   

eTwinning projektas „Metų laikų langas“

        Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ vaikučiai ir mokytoja Indra Žukauskienė vasario mėnesį prisijungė prie eTwinning projekto „Metų laikų langas“. Tai ugdymo projektas, skirtas ikimokyklinio amžiaus vaikams, skatinantis domėtis supančia gamta, jos įvairove. Projektas vyks visus metus, kurių  eigoje vaikai aiškinsis gamtos pokyčių reikšmę žmonių gyvenime ir sąsajas su kalendorinėmis šventėmis, liaudies kūryba, bus atliekami stebėjimai gamtoje, eksperimentai. Pokyčiai gamtoje bus fiksuojami įvairiomis meninio ugdymo priemonėmis. Vasario 9 dieną vyko pirmas virtualus susitikimas zoom platformoje, kuriame dalyvavo šio projekto dalyviai. Tai Joniškio „Saulutės“ darželio vaikučiai šiuo metu lankantys „Drugelių“ grupę, darželiai iš Šiaulių, Kelmės, Tauragės, Ukmergės miestų, Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras. Vaikai ir mokytojos prisistatė, papasakojo apie savo darželį, kalbėjo apie artėjančią vieną linksmiausių žiemos švenčių-Užgavėnes, jos tradicijas, kaukių, persirengėlių reikšmę, dalinosi idėjomis kaip šventei ruošiasi savo darželyje. Kartu visi žaidė Užgavėnių žaidimus „Meškutė“, „Bėga ožka per mišką“. Susitikimo pabaigoje visi aptarė projekto tolimesnius uždavinius, veiklas ir susitarė vėl virtualiai susitikti pavasarį, o savo  veikla, atliktais eksperimentais, stebėjimais ir  meniniais darbeliais dalintis eTwinningo platformoje.

Projektas-kūrybinių darbų paroda „Pilys mena Lietuvos didybę“

Padėka

Gavome Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti padėką už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“.

 

eTwinning projektas „Susitikime prie virtualios eglutės“

Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ priešmokyklinės „Kiškučių“ grupės vaikučiai prieš Naujuosius Metus prisijungė prie eTwinning projekto „Susitikime prie virtualios eglutės“. Šio projekto metu vaikučiai tobulino savo kūrybinius bei meninius gebėjimus: puošė grupę kalėdiniais darbeliais bei dekoracijomis, kūrė Advento kalendorių, piešė ir rašė laiškus Kalėdų Seneliui, kartu su tėveliais gamino žaisliukus Kalėdų eglutei, taip pat gamino Kalėdų nykštukus darželio kiemui bei vidaus erdvėms papuošti. Nors dėl karantino užsidarius darželiui, kai kuriuos darbelius teko atlikti namie, tačiau entuziazmo nepritrūko, su tėvelių pagalba pabaigėme pradėtus darbelius nuotoliniu būdu.

Projekte dalyvavo mokytojai ir jų mokiniai iš Telšių, Druskininkų, Alytaus, Panevėžio, Vilniaus mokyklų.

Sukurtais žaisliukais, kuriuos kabinome ant virtualios eglutės su kitais projekto dalyviais, galite pasigrožėti čia:

https://www.thinglink.com/scene/1394699164029288450

Piešinių parodėlės „Kalėdos man - tai...“, darbelius galite pamatyti čia:  

https://padlet.com/renatakelias/da4hqzeq7nygs6bn

                                   Priešmokyklinės grupės „Kiškučiai“ mokytoja Jurgita Kaveckienė

Tikėkim Kalėdų stebuklais

               Mūsų lopšelio-darželio įvaizdžio kūrimo grupė ir atskiri pedagogai nusiuntė darželio Kalėdinių papuošimų nuotraukas ir dalyvavo respublikinėje virtualioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų nuotraukų parodoje „Tikėkim Kalėdų stebuklais“. Gavome padėką lopšelio-darželio bendruomenei. Ačiū visiems pasidalinusiems Kalėdinio laukimo džiaugsmu.

 
 
 
 

               Su kitų šalies ikimokyklinių įstaigų darbais galite susipažinti adresu:

https://read.bookcreator.com/SkFz9ne6omftXarv8e8YCh72X8J2/bUDBFl9YTsi7JQglG6_Y0A?fbclid=IwAR0NQJInkQAnNT9y4TvjXJpRnWjIK8n2cKsjqvhHzjgYK-sahSaynAwSb7w

Sausio 13-ąją minėkime kartu visuotine pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“

(skaityti daugiau)

 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. GRUODŽIO 31 D.  ĮSAKYMAS  NR. A-1206 DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. LAPKRIČIO 13 D. ĮSAKYMO NR. A-1060 „DĖL UGDYMO IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ PAKEITIMO