2019-10-11. Robotikos užsiėmimas Mato Slančiausko progimnazijoje
             Priešmokyklinės grupės „Kiškučiai“ ugdytiniai, drauge su priešmokyklinio ugdymo pedagoge Elona Bernotaite, auklėtojos padėjėja Tania Gedvygiene ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Balčiūniene, lankėsi Joniškio Mato Slančiausko progimnazijoje. Fizikos ir informacinių technologijų mokytoja Asta Radžvilienė supažindino vaikučius su robotika. Priešmokyklinukai iš lego kaladėlių konstravo robotukus stebėjo, ką jie moka daryti. Vėliau progimnazijos direktoriaus  pavaduotoja ugdymui Jolantai Šurnienė  vaikučius pakvietė į progimnazijos kiemą, kuriame įkurtos edukacinės erdvės, skatinančios mokinius judėti ne tik pertraukų metu, bet ir po pamokų.
               Ačiū progimnazijos direktorei  Ligitai Eitkevičienei, direktoriaus  pavaduotojai ugdymui Jolantai Šurnienei, fizikos ir informacinių technologijų mokytojai Astai Radžvilienei už šiltą priėmimą.

AgroJoniškis-2019

             Rugsėjo 28 d. tarptautinėje Šiaurės Lietuvos parodoje-mugėje „AgroJoniškis-2019“ koncertavo ir mūsų lopšelio-darželio vaikučių vokalinė grupė – Darija Puodžiūnaitė, Eva Barvainytė, Emilis Vitkauskas, Meida Paulavičiūtė, Vytautė Marijauskaitė (mokytoja Gražina Pamparienė).


2019-09-26. Fizinio aktyvumo diena „Čiupki bulvę nebelaukęs“ (žaidimai, rateliai, estafetės su etnokultūros elementais)  

 Pratybos „Žmonių evakavimo organizavimas ištikus gaisro pavojui“     
       2019 m. rugsėjo 25 d. lopšelyje-darželyje ,,Saulutė“ vyko ūkio subjekto lygio civilinės saugos funkcinės pratybos „Žmonių evakavimo organizavimas ištikus gaisro pavojui“ ir renginys vaikučiams ,,Aš saugus, kai žinau“. Dalyvavo 30 įstaigos darbuotojų ir 146 ugdytiniai.
        Ačiū Šiaulių VPK Joniškio RPK bendruomenės pareigūnams Dainai Kaminskienei ir Sigitui Petraičiui, PAGD prie VRM Šiaulių PVG Joniškio PGT pareigūnams: Linai Garbenienei, Konradui Kanapickui, Nerijui Lipnevičiui, Dainiui Janeliūnui, Mantui Gerlikui, Žygimantui Kučinskui ir Joniškio vaikų lopšelio-darželio ,,Saulutė“ ūkvedžiui Algimantui Žukauskui ir policijos bičiuliui Amsiui už sklandžiai praėjusias pratybas ir geras emocijas! 

 „Pasislėpti po skėčiu visus draugus kviečiu...“           

            Rugsėjo 19 d. pas mus vyko rudens šventė „Pasislėpti po skėčiu visus draugus kviečiu...“. Šventė prasidėjo skėčių paradu, o vėliau muzikinę pramogą vaikams skyrė grupė „Tonika“.

           Lopšelio-darželio patalpas ir aplinką papuošėme rudens puokštėmis. Dėkojame tėveliams už pagalbą.
Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ – respublikinio konkurso „Visa mokykla šoka 2019“ antrosios vietos laimėtojas!

      Pasibaigė Lietuvos nacionalinio kultūros centro kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija organizuotas trečiasis respublikinis tradicinius šokius puoselėjančių Lietuvos mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų konkursas „Visa mokykla šoka 2019“. Jis vyko sausio–gegužės mėnesiais. Prieš kelias dienas paskelbti konkurso rezultatai pradžiugino ir Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ kolektyvą, šiame konkurse tapusį 2-osios vietos laureatu! Komisijos nuomone, „Saulutė“ tikrai verta šio apdovanojimo. Į konkursinius renginius vaikų lopšelio-darželio pedagogės sugebėjo įtraukti net 500 dalyvių! Buvo organizuojami seminarai, šokių mokymai, popietės, vakaronės, rytmečiai ne tik savo darželyje. Tradicinių lietuvių šokių mokėsi, juos šoko ir lopšelinukai, ir vyresni vaikučiai kartu su savo pedagogėmis, o kai kuriuose renginukuose – ir su tėveliais. Kūrybingos vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ pedagogės suorganizavo seminarą ir jo metu virtualiuoju būdu šoko ir stebėjo kitų atliekamus tradicinius lietuvių šokius vaikučiai ir pedagogės ne tik iš Joniškio

miesto vaikų lopšelių-darželių „Ąžuoliukas“, „Saulutė“, „Vyturėlis“, Žagarės vaikų darželio „Vyšniukas“, Kriukų pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo skyriaus, bet ir iš Mažeikių vaikų lopšelio-darželio „Linelis“, Latvijos respublikos Elėjos vaikų lopšelio-darželio „Kamenite“, Rygos lietuvių vidurinės mokyklos. Buvo suorganizuotas smagus šokių rytmetis Joniškio kultūros centro lauko estradoje, kuriame šoko visų miesto vaikų lopšelių-darželių vaikučiai kartu su savo auklėtojomis, ,,Saulės‘‘pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo centro mokiniai ir jų pedagogės. „Saulutės“ vaikučiai su savo pedagogėmis ir Kaimynų dienos proga apsilankė pas savo artimiausius kaimynus „Saulės“ pagrindinėje mokykloje ne šiaip sau. Jie šoko kartu su „Saulės“ dienos užimtumo centro mokiniais, lankytojais ir jų pedagogais. Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ pedagogės ir vaikučiai saugo ir puoselėja savo krašto etnokultūrinį palikimą, darželyje organizuojami įvairūs renginiai, darželio ugdytiniai dalyvauja ir skina laurus vaikų ir jaunimo – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurse „Tramtatulis“.
         Vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ bendruomenė džiaugiasi mūsų veiklos įvertinimu projekte „Visa mokykla šoka 2019“ ir dėkoja savo kolegėms – pedagogėms Elonai Bernotaitei, Indrai Žukauskienei, Nijolei Pakėnei, Gražinai Pamparienei ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui Linai Balčiūnienei – už puikų organizacinį darbą šiame konkurse.

III tradicinius šokius puoselėjančių Lietuvos mokyklų konkurso „Visa mokykla šoka“ nugalėtojai

Skaitykite daugiau...  https://www.lnkc.lt/go.php/lit/Visa-mokykla-soka-2019/134981

Saulutė atlydi rugsėjį

         Naujųjų mokslo metų šventės proga mūsų darželyje vyko renginukas „Saulutė atlydi Rugsėjį...“
        Na, o kokia šventė be siurprizų ir linksmybių! Pas mus atriedėjo vežimaitis, traukiamas arkliuko ponio. Jame sėdėję Saulutė ir Rugsėjis atvyko ne tuščiomis. Visoms grupėms įteikė po maišelį su naujojo derliaus ruginės duonutės kepalėliu... Darželio Direktorei ir svečiams pasveikinus su naujųjų mokslo metų pradžia, vaikučiai važinėjosi ponio Vudžio traukiamu vežimaičiu, šoko, gaudė muilo burbulus...
       Renginuką organizavo ir pravedė pedagogės Gražina Pamparienė, Veronika Dabriegienė, Alma Sinkevičienė, Vaida Labanauskienė.