Direktorė Gražina Vėtienė, II vadybinė kategorija
Tel. (8 426) 51751
Mob. tel. +370 629 12095

El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Vadovo darbotvarkė

 

 

 

 

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Lina Balčiūnienė, III vadybinė kategorija
Tel. (8 426) 51751
El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

 JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“
PEDAGOGŲ SĄRAŠAS
2019-2020 M.M.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Pareigos Kvalifikacinė kategorija
1 Gražina Vėtienė Aukštasis Direktorė II vadybinė kategorija Vyresnioji auklėtoja
2 Lina Balčiūnienė Aukštasis Direktorės pavaduotoja ugdymui III vadybinė kategorija, mokytoja
3 Irena Bartašiūnienė Aukštesnysis Auklėtoja Auklėtoja metodininkė
4 Elona Bernotaitė Aukštasis Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Auklėtoja metodininkė
5 Elena Brigadierienė Aukštasis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
6 Nijolė Budrienė Aukštasis Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vyresnioji auklėtoja
7 Veronika Dabriegienė Aukštesnysis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
8 Loreta Dovydaitienė Aukštasis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
9 Regina Jakienė Aukštasis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
10 Daiva Katiliavaitė Aukštasis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
11 Jurgita Kaveckienė Aukštasis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
12 Nemira Keršienė Aukštesnysis Auklėtoja Auklėtoja
13 Nijolė Kymantienė Aukštesnysis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
14 Rima Kukšienė Aukštasis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
15 Sondra Kundrotienė Aukštesnysis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
16 Vaida Labanauskienė Aukštasis Logopedė Logopedė metodininkė
17 Genovaitė Liepienė Aukštesnysis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
18 Dalia Malinauskienė Aukštasis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
19 Alma Sinkevičienė Aukštasis Logopedė Vyresnioji logopedė
20 Gražina Pamparienė Aukštasis Muzikos mokytoja Muzikos mokytoja-metodininkė.
21 Nijolė Pakėnė Aukštasis Auklėtoja Auklėtoja metodininkė
22 Laura Pociūtė Aukštasis Auklėtoja Auklėtoja
23 Violeta Sabaliauskienė Aukštasis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
24 Sandra Striuogienė Aukštesnysis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
25 Gintarė Vaitekūnienė Aukštasis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
26 Indra Žukauskienė Aukštasis Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Auklėtoja metodininkė

  

 

Vaikas – unikali vertybė. Meilė, dėmesys, pagarba ir tolerancija, atsakomybė ir nuoširdus bendravimas – viskas vaikui ir dėl vaiko.

VIZIJA


       Demokratiška, siekianti kaitos ir tobulėjimo įstaiga, savo veiklą grindžianti tolerancija, atsakingumu, geranoriškumu, gebanti atpažinti ir tenkinti kiekvieno vaiko ir jo šeimos poreikius.

MISIJA

•    Padėti vaikui, jam palankiomis sąlygomis atsikleisti, išreikšti save ir suprasti bendrąsias žmogaus vertybes bei jomis grįsti savo gyvenimą.
•    Suteikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, užtikrinančias sėkmingą vaiko pasirengimą ugdymuisi mokykloje.
•    Integruoti etninę kultūrą, padėti vaikui perimti tautos kultūros tradicijas ir papročius.

•     Suteikti pagalbą specialiųjų poreikių, socialinės atskirties vaikams ir jų šeimoms, atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius ir galimybes.


PRIORITETAI

•    Gerinti vaikų ugdymo(si) proceso kokybę.
•    Kurti saugią, modernią, kūrybišką, kiekvieno vaiko patirtį ir išgales atitinkančią ugdymo(si) aplinką.
•    Puoselėti  lietuvių liaudies tradicijas, papročius, etninės kultūros pradus.

 

Istorija ir tradicijos

Joniškio vaikų lopšelis darželis „Saulutė“ yra savarankiška Joniškio rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas.  Darželis  įkurtas 1972 m.

Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-147  "Dėl sutikimo reorganizuoti Joniškio rajono Bariūnų vaikų darželį" nuo 2016 m. sausio 4 d. prijungimo būdu prie Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ prijungtas reorganizuotas Joniškio rajono Bariūnų vaikų darželis ir įsteigtas Bariūnų skyrius.

 Įstaigoje dirba  51 darbuotojas, iš jų 26 pedagogai - kvalifikuoti specialistai, turintys tinkamą pasirengimą ir ilgametę patirtį.

Joniškio vaikų lopšelis darželis „Saulutė“ yra daugiausiai turintis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų Joniškio rajone. Įstaigoje veikia 12 grupių: 3 – ankstyvojo (1–3 m.), 7- ikimokyklinio (3–6 m.) ir 2 - priešmokyklinio amžiaus grupės. Vakare veikia budinti grupė. Grupės komplektuojamos iš vieno amžiaus vaikų, į jas integruojami specialiųjų poreikių vaikai.

 Vaikų lopšelio darželio „Saulutė“ pedagogai yra pasirinkę etnokultūrinio ugdymo kryptį. Jau daugiau kaip dešimtmetįį vaikų ugdymo programą integruoja lietuvių liaudies tradicijas ir papročius. Ugdytiniai mokomi dainelių ir žaidimų, šokių ir ratelių, pasakojamosios tautosakos kūrinėlių, kuriuos atlieka įvairiuose renginiuose. Darželyje veikia folklorinis ansamblis. Ugdytiniai, parengti auklėtojų bei muzikos mokytojos metodininkės G. Pamparienės yra tapę respublikinio vaikų ir moksleivių liaudies atlikėjų konkurso „Tramtatulis“ laureatais ir diplomantais. Mūsų dainorėliai ir šokėjėliai – nuolatiniai rajono meno švenčių ir konkursų dalyviai.  Panaudojant Joniškio krašto folklorą, kultūros tradicijas, organizuojami kalendorinių švenčių paminėjimai, popietės, vakaronės kartu su ugdytinių šeimomis.