Priešmokyklinio amžiaus grupėje (6 m.) – 9 vietos

          Kalbos vystymasis labai susijęs su bendru vaiko vystymusi, su žiniomis apie pasaulį. Daugelis žaidimų, skirtų mąstymui, logikai lavinti, knygų skaitymas ir tiesioginiai pokalbiai vienaip ar kitaip lavina vaiko kalbą. Tačiau yra žaidimų, skirtų vien tik vaiko kalbai lavinti.

          Žaisti šiuos žaidimus galima pakeliui į darželį, važiuojant automobiliu ar laukiant eilėje pas gydytoją. Specialiai skirti laiko tokiems žaidimams nereikia. Nepamirškite skatinti vaiką klausinėti, o patys atsakydami kartkartėmis specialiai darykite klaidas, kad galėtumėte suprasti, kiek dėmesingas yra mažylis ir kaip gerai jis supranta žaidimo esmę.

Lankstinukas „Žaidimai kalbai lavinti“ (atsisiųsti Word formatu)

 

           

            Nuo 2019-01-01 turi būti pildoma  prašymo forma FR0512 (4 versija).

           Atsispausdintą formą galima užpildyti ranka. Prašymo blankus nemokamai išduoda apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos ir jų teritoriniai skyriai (toliau − AVMI), taip pat galima atsispausdinti  VMI prie FM interneto svetainėje (skelbiamą Prašymo FR0512 formą) pdf formatu.

        Patogiausia ir greičiausia yra pateikti Prašymą elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą https://deklaravimas.vmi.lt, toliau − EDS. Prisijungus (prisijungti galima per elektroninę bankininkystę, su VMI suteiktomis priemonėmis arba elektroniniu parašu) prie EDS, dokumentus galima užpildyti tiesiogiai portale.

         Į formos laukelį E2, kur reikia nurodyti identifikacinį paramos gavėjo numerį, įrašykite 190550151. Tai yra Joniškio vaikų lopšelio darželio „Saulutė“, kaip paramos gavėjo, kodas.
       Laukelyje E4, kur nurodomas skiriamos paramos dydis procentais, galite įrašyti skaičių savo nuožiūra (2; 1,5; 1 ar 0,5 procento). Viską supildžius, spauskite mygtuką „Užbaigti pildymą“. Tiesioginio dokumentų užpildymo metu vartotojams nurodomos užpildymo klaidos. Toks būdas padeda užtikrinti, kad prašymai bus užpildyti teisingai, o skirta mokesčio dalis bus laiku pervesta gavėjams.

Prašymą galima pateikti ir per  e. VMI mobiliąją aplikaciją (tai mobilioji programėlė, kuria gyventojams pateikiamos aktualiausios VMI paslaugos).

           Prašymai pateikiami iki gegužės 1 d. 

Paramos rekvizitai:
Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“,
įstaigos kodas - 190550151

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos konsultacinė medžiaga „Kokiu būdu galima pateikti prašymą FR0512 bei kada prašymas nenagrinėjamas?“

 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO KAINŲ NUSTATYMO (2019 m. sausio 14 d. Nr. A-34)

 "Auk sveikas, vaike"

           Švietimo ir mokslo ministerija bendradarbiauja su Žemės ūkio ministerija, kuri vykdo „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programą“. Rinkos reguliavimo agentūra, įgyvendina šią programą. Programai sukurtas internetinis puslapis https://www.pienasvaisiai.lt/naujienos/auk-sveikas-vaike1/48 , kuriame galima rasti naudingos informacijos, metodinės medžiagos pedagogams dirbantiems su ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikais ir pradinukais. Taip pat tėvams. Metodinė medžiaga yra parengta taip, kad ją galima patogiai atsispausdinti ir naudoti.

 

 

Skanus ir maistingas užkandis į mokyklą ar darželį

Skaityti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patarimus...