JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“
PEDAGOGŲ SĄRAŠAS
2019-2020 M.M.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Pareigos Kvalifikacinė kategorija
1 Gražina Vėtienė Aukštasis Direktorė II vadybinė kategorija Vyresnioji auklėtoja
2 Lina Balčiūnienė Aukštasis Direktorės pavaduotoja ugdymui III vadybinė kategorija, mokytoja
3 Irena Bartašiūnienė Aukštesnysis Auklėtoja Auklėtoja metodininkė
4 Elona Bernotaitė Aukštasis Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Auklėtoja metodininkė
5 Elena Brigadierienė Aukštasis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
6 Nijolė Budrienė Aukštasis Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vyresnioji auklėtoja
7 Veronika Dabriegienė Aukštesnysis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
8 Loreta Dovydaitienė Aukštasis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
9 Regina Jakienė Aukštasis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
10 Daiva Katiliavaitė Aukštasis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
11 Jurgita Kaveckienė Aukštasis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
12 Nemira Keršienė Aukštesnysis Auklėtoja Auklėtoja
13 Nijolė Kymantienė Aukštesnysis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
14 Rima Kukšienė Aukštasis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
15 Sondra Kundrotienė Aukštesnysis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
16 Vaida Labanauskienė Aukštasis Logopedė Logopedė metodininkė
17 Genovaitė Liepienė Aukštesnysis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
18 Dalia Malinauskienė Aukštasis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
19 Alma Sinkevičienė Aukštasis Logopedė Vyresnioji logopedė
20 Gražina Pamparienė Aukštasis Muzikos mokytoja Muzikos mokytoja-metodininkė.
21 Nijolė Pakėnė Aukštasis Auklėtoja Auklėtoja metodininkė
22 Laura Pociūtė Aukštasis Auklėtoja Auklėtoja
23 Violeta Sabaliauskienė Aukštasis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
24 Sandra Striuogienė Aukštesnysis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
25 Gintarė Vaitekūnienė Aukštasis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
26 Indra Žukauskienė Aukštasis Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Auklėtoja metodininkė