1. „PAGRANDUKAS“
Ankstyvojo amžiaus grupėIrena Bartašiūnienė - auklėtoja
Sondra Kundrotienė - auklėtoja
Stasė Putnienė - auklėtojos padėjėja