Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2018-2019 m.