JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“
PEDAGOGŲ SĄRAŠAS
2017-2018 M.M.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Pareigos Kvalifikacinė kategorija
1 Gražina Vėtienė Aukštasis Direktorė II vadybinė kategorija Vyresnioji auklėtoja
2 Lina Balčiūnienė Aukštasis Direktorės pavaduotoja ugdymui III vadybinė kategorija, mokytoja
3 Irena Bartašiūnienė Aukštesnysis Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Auklėtoja metodininkė
4 Elona Bernotaitė Aukštasis Auklėtoja Auklėtoja metodininkė
5 Elena Brigadierienė Aukštasis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
6 Nijolė Budrienė Aukštasis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
7 Veronika Dabriegienė Aukštesnysis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
8 Loreta Dovydaitienė Aukštasis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
9 Regina Jakienė Aukštasis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
10 Daiva Katiliavaitė Aukštasis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
11 Jurgita Kaveckienė Aukštasis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
12 Nijolė Kymantienė Aukštesnysis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
13 Rima Kukšienė Aukštasis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
14 Sondra Kundrotienė Aukštesnysis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
15 Vaida Labanauskienė Aukštasis Logopedė Logopedė metodininkė
16 Genovaitė Liepienė Aukštesnysis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
17 Dalia Malinauskienė Aukštasis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
18 Alma Sinkevičienė Aukštasis Logopedė Vyresnioji logopedė
19 Gražina Pamparienė Aukštasis Muzikos mokytoja Muzikos mokytoja-metodininkė.
20 Nijolė Pakėnė Aukštasis Auklėtoja Auklėtoja metodininkė
21 Violeta Sabaliauskienė Aukštasis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
22 Sandra Striuogienė Aukštesnysis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
23 Irena Tolkuvienė Aukštesnysis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
24 Gintarė Vaitekūnienė Aukštasis Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vyresnioji auklėtoja
25 Indra Žukauskienė Aukštasis Auklėtoja Auklėtoja metodininkė