Nuo 2019-01-01 turi būti pildoma  prašymo forma FR0512 (4 versija).

           Atsispausdintą formą galima užpildyti ranka. Prašymo blankus nemokamai išduoda apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos ir jų teritoriniai skyriai (toliau − AVMI), taip pat galima atsispausdinti  VMI prie FM interneto svetainėje (skelbiamą Prašymo FR0512 formą) pdf formatu.

        Patogiausia ir greičiausia yra pateikti Prašymą elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą https://deklaravimas.vmi.lt, toliau − EDS. Prisijungus (prisijungti galima per elektroninę bankininkystę, su VMI suteiktomis priemonėmis arba elektroniniu parašu) prie EDS, dokumentus galima užpildyti tiesiogiai portale.

         Į formos laukelį E2, kur reikia nurodyti identifikacinį paramos gavėjo numerį, įrašykite 190550151. Tai yra Joniškio vaikų lopšelio darželio „Saulutė“, kaip paramos gavėjo, kodas.
       Laukelyje E4, kur nurodomas skiriamos paramos dydis procentais, galite įrašyti skaičių savo nuožiūra (2; 1,5; 1 ar 0,5 procento). Viską supildžius, spauskite mygtuką „Užbaigti pildymą“. Tiesioginio dokumentų užpildymo metu vartotojams nurodomos užpildymo klaidos. Toks būdas padeda užtikrinti, kad prašymai bus užpildyti teisingai, o skirta mokesčio dalis bus laiku pervesta gavėjams.

Prašymą galima pateikti ir per  e. VMI mobiliąją aplikaciją (tai mobilioji programėlė, kuria gyventojams pateikiamos aktualiausios VMI paslaugos).

           Prašymai pateikiami iki gegužės 1 d. 

Paramos rekvizitai:
Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“,
įstaigos kodas - 190550151

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos konsultacinė medžiaga „Kokiu būdu galima pateikti prašymą FR0512 bei kada prašymas nenagrinėjamas?“