2017 metų finansinių ataskaitų rinkiniai
I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis

2017 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2016 metų finansinių ataskaitų rinkiniai
I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis

2016 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas