Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojų tarnybinės komandiruotės

Programos vykdymas 2018 m. I pusmetis

Korupcijos prevencija Joniškio rajone

Programos vykdymas 2017 m. II pusmetis

Joniškio lopšelio-darželio „Saulutė“ 2017 metų korupcijos prevencijos programa

Programos vykdymas 2016 m. II pusmetis

2016 m. rugsėjo 1 d.  direktoriaus įsakymu Nr. V-18 logopedė Alma Sinkevičienė paskirta atsakinga už korupcijos prevencijos vykdymą.