JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SAULUTĖ“
2016-2017 M. M. PROGRAMA
„VAIKŲ SAVIRAIŠKOS ORGANIZAVIMAS“

 

TIKSLAS: sąlygų sudarymas vaikų saviraiškai plėtoti, etnokultūrinių bei bendrakultūrinių vaiko asmenybės pagrindų formavimas.

 

 UŽDAVINIAI:

 

1. Supažindinti vaikus su liaudies tradicijomis, papročiais, organizuojant kalendorines šventes.
2. Skatinti vaikų saviraišką, meninę kūrybą.
3. Naudoti įvairias meninės veiklos formas ir metodus.

 

Eil.Nr.

Turinys

Terminai

Atlikėjai

RUGSĖJIS

1.       

Mokslo metų pradžios šventė  „Tip tip, tap tap Rugsėjis atžingsniavo...“.

2016 m. rugsėjo 1 d.

E. Bernotaitė
I. Bartašiūnienė
G. Vaitekūnienė
N. Kymantienė
G. Pamparienė

2.       

Rudens šventė  „Rudenėlis atkeliavo geltonu takeliu“.

2016 m. rugsėjo 23 d.

R. Kukšienė
G. Vaitekūnienė
S. Kundrotienė
V. Sabaliauskienė
G. Liepienė
V. Dabriegienė
G. Pamparienė

SPALIS

3.       

Mokytojų dienos paminėjimas.

2016 m. spalio mėn.

G. Vėtienė
N. Pakėnė

4.       

Saugaus elgesio projektas „Saugok save ir kitus“.

2016 m. spalio mėn. – 2017 m. gegužės mėn.

Darželio bendruomenė

LAPKRITIS

5.   

Savaitė tolerancijos dienai paminėti.

2016 m. lapkričio mėn.

Darželio bendruomenė

6.   

Tarptautinis konkursas „Sveikuolių sviekuoliai“.

2016 m. lapkričio – gruodžio mėn.

Priešmokyklinių grupių pedagogės

7.    

Popietė priešmokyklinių grupių ugdytiniams ir jų tėveliams „Svečiuose pas logopedą“.

2016 m. lapkričio mėn.

A.    Sinkevičienė
V. Labanauskienė

8.      

Teatralizuotas Advento koncertas „Leliumų metas“.

2016 m. lapkričio mėn.

G. Pamparienė

GRUODIS

9.

Advento vakarojimai

2016 m. gruodžio mėn.

N. Pakėnė
N. Kymantienė
L. Dovydaitienė
I. Tolkuvienė
G. Pamparienė

10.

„Kalėdinės pasakos iš bibliotekos lentynos“

(popietė skirta bibliotekų metams paminėti).

2016 m. gruodžio mėn.

G. Vaitekūnienė
I. Bartašiūnienė
I. Žukausienė
E. Bernotaitė
N. Kymantienė
L. Dovydaitienė

11.

Kalėdinė šventė

2016 m. gruodžio mėn.

Darželio bendruomenė

12.

Tęstinis projektas „Gerumo nebūna per daug“.

Bendradarbiavimas su senelių namais „Santara“.

2016 m. gruodžio –

2017 m. balandžio mėn.

G. Pamparienė

SAUSIS

13.

Trijų Karalių ir atsisveikinimo su eglute rytmetis.

2017 m. sausio mėn.

G. Liepienė
E. Briegadierienė
J. Kaveckienė
G. Pamparienė

VASARIS

14.

Vasario 16-osios paminėjimo šventė.

2017 m. vasario mėn.

Priešmokyklinių grupių pedagogės

15.

Užgavėnių šventė „Šalta žiema šalin eina-jau pavasaris ateina!“.

2017 m. vasario 28 d.

N. Budrienė
S. Striuogienė
S. Kundrotienė
G. Pamparienė

KOVAS

16.

Kovo 11-osios paminėjimas.

2017 m. kovo mėn.

Grupių auklėtojos

17.

Rytmetis „Sugrįžo paukšteliai, suskambo giesmelė“.

2017 m. kovo mėn.

D. Malinauskienė
R. Kukšienė
S. Striuogienė
I. Žukauskienė
G. Pamparienė

18.

Pasakų savaitė.

Vaikų teatro „Šnekučiai“ spektaklis vaikams.

2017 m. kovo mėn.

N. Kymantienė
S. Striuogienė
E. Brigadierienė
G. Pamparienė

19.

Projektas Žemės dienai paminėti „Tekėk, upeliuk“

2017 m. kovo mėn.

N. Pakėnė
I. Tolkuvienė
I. Žukauskienė

20.

Renginiai skirti savaitei „Be patyčių“ paminėti.

2017 m. kovo mėn.

Grupių auklėtojos

BALANDIS

  21.

Tęstinis projektas „Futboliukas“.

Futbolo varžybos „Saulutės“ taurei laimėti).

2017 m. balandžio – gegužės mėn.

I.Bartašiūnienė

22.

Renginių ciklas, skirtas darželio 45-mečiui paminėti.

2017 m. balandžio-gegužės mėn.

Darželio bendruomenė

23.

Velykinis rytmetis „Mano margutis rieda greičiausiai“

2017 m. balandžio 18 d.

Darželio bendruomenė

24.

Visuotinė aplinkosauginė akcija „Darom Global“.

2017 m. balandžio-gegužės mėn.

Darželio bendruomenė

25.

Projektas „Teatro dienos“. Teatro „Šnekučiai“ spektaklio premjera.

2017 m. balandžio mėn.

G. Vaitekūnienė
D. Katiliavaitė
G. Pamparienė

26.

Mažųjų rytmetis „Pavasario spalvos“.

2017 m. balandžio mėn.

Ankstyvojo amžiaus grupių pedagogės

GEGUŽĖ

27.

Popietės grupėse Motinos dienai paminėti.

2017 m. gegužės mėn.

Grupių pedagogės

28.

Estafetės tarp Joniškio miesto vaikų darželių: „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“.

2017 m. gegužės mėn.

Priešmokyklinių grupių pedagogės

29.

Priešmokyklinukų išleistuvės „Sudie, darželi mielas“.

2017 m. gegužės mėn.

Priešmokyklinių grupių pedagogės

30.

Tarptautinės vaikų gynimo dienos paminėjimas „Lai pildosi spalvotos svajonės...“

2017 m. gegužės mėn.

Darželio bendruomenė

31.

Ilgalaikis fizinio aktyvumo projektas „Visi sportuokime drauge!

2016-2017 m.m.

kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį

Grupių pedagogės

32.

Projektas „Metų ratas“ (įstaigos puošimas – ruduo, žiema, pavasaris).

Per visus mokslo metus

Įstaigos įvaizdžio kūrimo grupė

33.

Vaikų išvykos, ekskursijos į miesto istorijos ir kultūros, krepšinio muziejų, vaikų biblioteką, parką, poilsio zoną, ŽŪM fermą, įvairias parduotuves, paštą, policijos komisariatą.

Per visus mokslo metus

Grupių pedagogės

34.

Rengti, organizuoti darbų parodas įstaigoje, mieste, dalyvauti įvairiuose rajoniniuose, respublikiniuose  renginiuose, konkursuose, projektuose.

Per visus mokslo metus

Grupių pedagogės