„Tramtatulio“ Aukštaitijos turo laureatais tapo ,,Saulutės“ darželinukai!

                Kovo 27 d. Panevėžyje vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso ,,Tramtatulis“ Aukštaitijos regioninis turas. Susirinko net 82 kolektyvai iš Biržų, Joniškio, Kėdainių, Kupiškio, Panevėžio, Pakruojo, Pasvalio, Radviliškio, Rokiškio miestų ir rajonų.
                 Joniškio rajonui atstovavo net 8 kolektyvai: pasakotojas Atas Katinas iš vaikų lopšelio-darželio ,,Saulutė“ (paruošė Nijolė Budrienė), pasakotoja Andrėja Jurevičiūtė iš vaikų lopšelio-darželio ,,Saulutė“ (paruošė Indra Žukauskienė), dainininkas Jovaras Rakštys iš vaikų lopšelio-darželio ,,Saulutė“ (paruošė Gražina Pamparienė), dainininkė Enrika Miežiūnaitė iš vaikų lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ (mokytoja Ingrida Buožiuvienė), pasakotoja Karina Buivydaitė iš Mato Slančiausko progimnazijos (paruošė Irena Čepinskaitė), sutartinių giedotojos Kamilė Čiapaitė, Ema Vaineikytė, Austėja Kačerauskaitė iš Mato Slančiausko progimnazijos (paruošė Ugnė Vaineikienė), dainininkės Karolina ir Martyna Lacytės iš Rudiškių folkloro ansamblio ,,Rudbala“ (pasiruošė pačios) ir pasakotoja Greta Janulytė iš Joniškio kultūros centro Jakiškių filialo (paruošė Gražina Andrašiūnienė).
                  Visi joniškiečiai pasirodė puikiai! Bet konkursas yra konkursas ir autoritetinga komisija, kurią sudarė Loreta Sungailienė-Lietuvos liaudies kultūros centro, Etninės kultūros skyriaus, Folkloro poskyrio vyriausioji specialistė; Audronė Vakarinienė-Lietuvos liaudies kultūros centro, Etninės kultūros skyriaus, Folkloro poskyrio vyriausioji specialistė; Vidas Klišys –Panevėžio muzikos mokyklos mokytojas-ekspertas; Lina Vilienė – etnomuzikologė, Panevėžio kraštotyros muziejaus Etninės kultūros skyriaus vedėja, LLKC Aukštaitijos folkloro ansamblių konsultantė-ekspertė, atrinko 25 kolektyvus, kurie pasirodys respublikiniame ture Kaune balandžio 18–19 d. Aukštaitijos regioninio turo laureatais tapo ir vyks į Kauną ir Joniškio vaikų lopšelio-darželio ,, Saulutė“ atstovai: penkiametis dainininkas Jovaras Rakštys ir šešiametė pasakotoja Andrėja Jurevičiūtė. Palinkėkime mažiesiems atlikėjams ir jų vadovėms sėkmės!

Teatro dienos

          Kovo 24 d. Joniškio vaikų lopšelyje-darželyje „Saulutė“ įvyko teatro dienų atidarymas! Grupės „Voveriukai“ vaikai pradžiugino darželio draugus spektaklio „Vilkas-šuo Reksas“ premjera. Mažuosius aktorius paruošė vyr. auklėtojos Gintarė Vaitekūnienė ir Nijolė Kymantienė.
   

 

2015-03-19. Lopšinių popietė „Aaaaa pupa“

Šiltą pavasario popietę Miego fėja (auklėtoja D. Katiliavaitė) pakvietė visus ir vaikučius, ir tėvelius į lopšinių popietę „Aaaaa pupa“. Lopšines dainavo įvairių grupių vaikučiai, paruošti muzikos mokytojos-metodininkės Gražinos Pamparienės. Meilės ir švelnumo dainos skambėjo ne tik kūdikėliui, bet ir meškučiui, ežiukui, pelytei, avytei, vabaliukams, mašinėlėms...
           Popietėje buvo atliekamos ir šeimų lopšinės: mažoji Agnytė kartu su mama ir seneliu, Marta ir broliukas Dovas su mamyte žiūrovams dovanojo paruoštas lopšines.
            Lopšinių garsai puikiai ramina ir teikia saugumo jausmą. Lyrinė melodija, švelnus tekstas, meilė ir švelnumas buvo svarbiausi šios popietės dalyvių ir žiūrovų nenutrūkstami saitai.

Kovo 18 d. Joniškio rajono savivaldybės didžiojoje salėje vyko Žemės dienai paminėti skirtas renginys


Mūsų Lietuva – „Saulutėje“

          Prasmingai ir originaliai Lietuvos laisvės jubiliejų paminėjo Joniškio lopšelio-darželio „Saulutė“ bendruomenė.
          Šventės organizatorės: auklėtoja-metodininkė Elona Bernotaitė, auklėtoja-metodininkė Indra Žukauskienė, vyr. auklėtoja Gintarė Vaitekūnienė ir muzikos mokytoja-metodininkė Gražina Pamparienė pakvietė visų grupių auklėtojas kartu su vaikais kurti Lietuvą: ant darželio salės grindų padaryto didelio formato Lietuvos valstybės kontūro statyti miestus, sodinti medžius, tiesti kelius... Pasirinktinai kiekvienos grupės auklėtojos su vaikais turėjo kuo išradingiau, originaliau pristatyti Joniškį, Anykščius, Druskininkus, Kauną, Vilnių, Klaipėdą... Gerai padirbėję, dainavo dainas, deklamavo eilėraščius apie savo tėvynę Lietuvą. Vaikų tėvai gėrėjosi savo atžalų ir pedagogių sukurtu originaliu renginiu.

Gintarė VAITEKŪNIENĖ,
„Voveriukų“ grupės auklėtoja

     
     
     
     

2015-03-09. ,,TRAMTATULYJE“ PASIRODĖME GERAI!

       Mūsų lopšelio-darželio vaikučiai dalyvavo vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso ,,Tramtatulis“ rajoniniame ture. Konkurse pasirodė 17 kolektyvų (pasakorių ir dainininkų) iš rajono ir miesto mokyklų bei darželių. ,,Saulutės“ darželio atlikėjų buvo net šeši: pasakoriai Atas Katinas, Algimantas Žakaitis, Antanas Milašius (vyr. auklėtoja Nijolė Budrienė), Andrėja Jurevičiūtė (auklėtoja-metodininkė Indra Žukauskienė); dainininkai-kanklininkai Jovaras Rakštys ir Marta Mockūnaitė (muzikos mokytoja-metodininkė Gražina Pamparienė).
       Į regioninį etapą, kuris vyks kovo 27 d. Panevėžyje, atrinkti net 3 mūsų darželio atlikėjai: Andrėja Jurevičiūtė, Atas Katinas ir Jovaras Rakštys. Linkime jiems sėkmės Panevėžyje!

 

2015-02-25. Metodinė praktinė patirtinė diena

   

         Šių metų vasario 25 d. Joniškio vaikų lopšelyje-darželyje „Saulutė“ vyko metodinė praktinė patirtinė diena, kurios tema – „Švietimo įstaigos sėkmė-motyvuotas pedagogas. Žmogiškojo potencialo ir kūrybiškumo skatinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“. Renginyje dalyvavo  40 pedagogių iš rajono darželių bei kitų įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.
          Auklėtoja-metodininkė Nijolė Pakėnė pristatė atlikto tyrimo „Ikimokyklinio ugdymo pedagogų motyvavimas sėkmei, kaip veiklos efektyvumą sąlygojantis veiksnys: Joniškio rajono atvejis“ rezultatus. Tyrime dalyvavo beveik visi rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai.
          Auklėtoja-metodininkė Irena Bartašiūnienė pasidalino gerąja patirtimi su kolegėmis, skaitydama pranešimą „Ikimokyklinio ugdymo grupė su integruotu 4 val. ugdymu socialinės atskirties vaikams“: siekiai, sunkumai ir nauda“ bei pristatydama projekto vykdymo metu įsigytas ugdymo priemones.
         Žinoma, tokių susitikimų metu visada rūpi ne tik išgirsti, bet ir pamatyti kažką naujo, ką būtų galima pritaikyti savo darbo praktikoje. Auklėtojos-metodininkės Indra Žukauskienė ir Elona Bernotaitė susirinkusioms kolegėms parodė atvirą veiklą-kūrybinę pramogą vyresniųjų grupių vaikams „Žvirblio ir pelėdos vestuvės“. Renginyje dalyvavusios pedagogės taip pat turėjo galimybę apžiūrėti „Saulutės“ darželio auklėtojų sukurtų ugdymo priemonių parodėlę.